Day: May 31, 2024

Pelepasan Peserta Didik SMK Bhakti Kencana Ciawi Angkatan Ke-14 Berjalan Khidmat dengan Tema Luaskan Harapan Genggam Masa Depan

Diterbitkan : Friday, 31 May 2024
Ciawi, 25 Mei 2024 – SMK Bhakti Kencana Ciawi mengadakan acara pelepasan peserta didik tahun ajaran 2023/2024 pada hari Sabtu, 25 Mei 2024. Acara ini dilaksanakan di lapangan sekolah dengan..